Zámkové dlažby

Zámkové dlažby provádíme včetně odkopu ornice. Podsyp je z hrubého, hutněného štěrku. Další vrstvou je  štěrk jemný frakce 4-8mm, do kterého se již mezi obrubníky pokládá dlažba. Po zásypu křemičitým pískem je dlažba zavibrována.